O NAS


MISJĄ SPÓŁDZIELNI JEST :


oferowanie kontrahentom szerokiego asortymentu bezpiecznych i konkurencyjnych cenowo produktów, spełniających wszelkie wymagania klientów. Powyższe, realizujemy dzięki zaangażowaniu pracowników, przekładającemu się na najwyższą jakość oferowanych przez nas wyrobów i produktów oraz zapewnieniu należytego zaopatrzenia placówek handlowych jak i profesjonalnej i przyjaznej obsłudze klientów. W swojej działalności, Spółdzielnia kieruje się wartościami takimi jak rozwój i innowacyjność, kreatywność, rzetelność, uczciwość, staranność oraz poszanowanie klienta i jego praw.


Strategiczne dążenia Spółdzielni to:

 • dbałość o rozwój i stabilną kondycję finansową Spółdzielni;
 • utrzymanie pozycji lidera na rynku lokalnym;
 • ciągłe doskonalenie współpracy pomiędzy Spółdzielnią a kontrahentami;
 • uwzględnianie opinii klienta w kształtowaniu i rozwoju oferty handlowej;
 • unowocześnianie systemów sprzedaży i produkcji;
 • inwestycje w rozwój zawodowy pracowników;
 • doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP według normy PN-EN ISO 22000 : 2006 oraz dostosowywanie działalności Spółdzielni do zmieniających się wymagań prawnych i ekonomicznych.ODZNACZENIA


 • ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI

 • Nagroda Groszek


  Odznaka ta, została przyznana Spółdzielni w 2015 r. za zasługi dla rozwoju spółdzielczości w regionie oraz za wzorowe prowadzenie i rozwijanie swojej działalności. Powyższe odznaczenie, wręczane jest przez Członków Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Członków Rad i Zarządów Spółdzielczych Związków Rewizyjnych. Przyznanie ww. wyróżnienia, zostało potwierdzone nadaniem Spółdzielni "Dyplomu Za Zasługi dla Spółdzielczości".


 • NAGRODA "PRYMUS"


 • Nagroda Groszek


  Nagroda – wyróżnienie, przyznane w 2015 r. obecnemu Prezesowi Spółdzielni przez Kapitułę Nagrody Menedżer-Spółdzielca, w porozumieniu z Krajową Radą Spółdzielczą. Podstawami do otrzymania ww. wyróżnienia, są między innymi: umiejętne wprowadzanie i stosowanie nowoczesnych, innowacyjnych technologi produkcji, usług, marketingu oraz zarządzania, legitymowanie się dobrą sytuacją finansową Spółdzielni którą kierują, wysoka rentowność działalności gospodarczej, sumienne regulowanie należności wobec partnerów gospodarczych, Skarbu Państwa i załogi, systematyczne inwestycje w rozwój spółdzielczości, tworzenie nowych miejsc pracy, stwarzanie dobrych, stabilnych warunków pracy i płacy oraz warunków socjalnych, zatrudnionym pracownikom.


 • NAGRODA Z SERII "NAJLEPSZA JAKOŚĆ"


 • Wszystkie prowadzone przez Spółdzielnię sklepy, działające w sieci Delikatesy Centrum (Kalwaria Zebrzydowska, Brody, Zebrzydowice), otrzymały wyróżnienie „Najlepsza Jakość”, przyznawane najlepszym sklepom sieci Delikatesy Centrum. Sklepom tym, przyznano 5 gwiazdek, które świadczą o gwarancji najwyższej jakości, na którą składają się: wygląd sklepów, asortyment towarów jak i jakość obsługi klienta. Powyższe wyróżnienia, przyznano sklepom Spółdzielni w latach: Sklep nr 40 Delikatesy Centrum w Kalwarii Zebrzydowskiej - 2013 roku, Sklep nr 8 Delikatesy Centrum w Zebrzydowicach – 2014 i 2015 roku, Sklep nr 6 Delikatesy Centrum w Brodach - 2013 roku. • "GROSZEK"


 • Nagroda Groszek Nagroda Groszek

  4 marca 2015 r., Spółdzielnia jako jeden z ośmiu franczyzobiorców sieci EUROCASH, otrzymała nagrodę rzeczową, w postaci samochodu osobowego. Nagrodę zapewniło osiągnięcie największych przekroczeń ilościowych i jakościowych, przez działający w sieci Groszek sklep nr 36 w Stanisławiu Dolnym. Do zdobycia ww. nagrody, przyczyniła się aktywna realizacja celów sprzedażowych i marketingowych jak i profesjonalizm i zaangażowanie personelu sklepu. Sklep nr 36 został również wymieniony jako laureat ww. nagrody w biuletynie franczyzobiorców „Twój Groszek” nr 3 (98) kwiecień 2014 r. • NAGRODA OHP


 • Nagroda Groszek


  Odznaka przyznana za wieloletnie wspieranie działalności Ochotniczych Hufców Pracy, m.in. poprzez zaangażowanie w przedsięwzięcia edukacyjne, stwarzanie warunków do praktycznej nauki zawodu, udzielanie wsparcia socjalnego i wspieranie przedsięwzięć wychowawczych.  70-LECIE SPÓŁDZIELNI


  Dnia 17 października 2015 r. w restauracji Verona w Lanckoronie, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kalwarii Zebrzydowskiej obchodziła uroczystość z okazji Jubileuszu 70-lecia swojego istnienia. Jubileusz, zwieńczający wieloletnią i bogatą działalność Spółdzielni, uświetnili swoją obecnością znamienici goście tj. Władze Powiatu Wadowickiego, Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Małopolskiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej, Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Wilamowicach, Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sułkowicach oraz byli i obecni pracownicy Spółdzielni. W trakcie ww. jubileuszu, została przypomniana niezwykle bogata historia Spółdzielni oraz zostały wręczone odznaczenia Spółdzielcze.  RYS HISTORYCZNY GMINNEJ SPÓŁDZIELNI „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ


  W 1945 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej, powstał Związek Samopomocy Chłopskiej - zawodowy związek chłopów i rolników (Spółdzielnia), którego zadaniem była pomoc rolnikom, świadczona m.in. poprzez dystrybucję niezbędnych im towarów. Spółdzielnia rozpoczęła działalność od uruchomienia sklepu spożywczo - przemysłowego w Izdebniku w 1945 r. W 1946 r., Spółdzielnia objęła zakresem działalności miasto Kalwarię Zebrzydowską, otwierając w niej sklep spożywczo – przemysłowy. Następnie, Spółdzielnia otwierała placówki handlowe w okolicznych miejscowościach, tj. w Stanisławiu Dolnym, Wysokiej, Bugaju, Zebrzydowicach, Leńczach, Podchybiu, Barwałdzie Górnym, Przytkowicach, Stanisławiu Górnym.


  Transport towarów odbywał się konno, a następnie został zmechanizowany dzięki zakupieniu przez Spółdzielnię traktora. W 1948 r., Spółdzielnia połączyła się ze Spółdzielnią Rolniczo – Handlową (działającą na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska). Nowo powstała Spółdzielnia przyjęła nazwę: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kalwarii Zebrzydowskiej, z siedzibą przy ulicy Rynek 2.


  dawny rynek Kalwaria ZebrzydowskaW 1952 roku, Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej przekazała Spółdzielni działkę pod budowę piekarni oraz wytwórni wód gazowanych i rozlewni piwa. Spółdzielnia, uruchomiła piekarnię w 1955 r., w roku 1963 rozpoczęła budowę bloków mieszkalnych (m.in. dla pracowników) a w 1964 r. uruchomiła ww. wytwórnię wód gazowanych i rozlewnię piwa. W dalszej kolejności, Spółdzielnia zmodernizowała i rozbudowała otrzymaną od Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej rzeźnię miejską, z przeznaczeniem na zakład masarniczy. W tym samym roku, Spółdzielnia przejęła Gminną Spółdzielnię w Lanckoronie. W drodze połączenia, do majątku Spółdzielni włączono budynek administracyjny, piekarnię, sklep spożywczy i magazyn towarów. W 1968 r., Spółdzielnia wybudowała restaurację w Lanckoronie, a W 1969 r. przejęła Gminną Spółdzielnię w Stryszowie, zyskując: budynek administracyjny, restaurację, piekarnię, magazyn towarów w Stryszowie jak i 12 placówek handlowych. W 1971 r., budynek administracyjno – handlowy przy ulicy Rynek 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej spłonął. Placówki handlowe, znajdujące się w poprzedniej siedzibie Spółdzielni, zostały przeniesione w inne lokalizacje, a siedzibę ulokowano w budynku przy ul. Rynek 34 (Kalwaria Zebrzydowska). W okresie od 1972 do 1977 r., do majątku Spółdzielni włączono budynek usług bytowych, stację paliw, magazyn materiałów drzewnych, budowlanych, nawozowy oraz Wiejski Dom Towarowy w Lanckoronie. W latach 1978 – 1983 r., wybudowano i oddano do użytku Pawilon Handlowy, Stację Obsługi Samochodów, restaurację „Korona” - w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Pawilon Handlowy w Dąbrówce. W okresie od 1984 do 1989 r., Spółdzielnia podejmowała działania, mające na celu budowę Pawilonu Handlowego w Kalwarii Zebrzydowskiej i piekarni w Zakrzowie, które zakończyły się pomyślnie.


  Zmiany polityczno – społeczno – gospodarcze, następujące w kraju po 1989 r., zmusiły Spółdzielnię do podjęcia działań prywatyzacyjnych. W ramach systemu agencyjnego lub dzierżawy, przekazano pracownikom jak i innym podmiotom zakłady produkcyjne, usługowe i placówki handlowe. W okresie tym, udało się dokonać pełnej komputeryzacji pracy Spółdzielni, wprowadzono kasy rejestrujące oraz wymieniono tabor samochodowy.1


  Obecnie, do majątku Spółdzielni należy hurtownia spożywcza oraz następujące placówki handlu detalicznego:


  • pawilony handlowe, działające w sieci „Delikatesy Centrum” tj.: sklep nr 40 w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Rynek 21, sklep nr 6 w miejscowości
   Brody 699;
  • sklepy spożywczo przemysłowe: nr 8 w Zebrzydowicach (sieć „Delikatesy Centrum”) nr 17 w Jastrzębi, nr 36 w Stanisławiu Dolnym (sieć „Groszek”) oraz nr 41 w Lanckoronie;
  • piekarnia, ciastkarnia, garmażernia w miejscowości Zakrzów 183.

  Na przestrzeni lat, zgodnie z aktami rejestrowymi Spółdzielni, Funkcję Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kalwarii Zebrzydowskiej pełnili: Adolf Stróż, Władysław Pawłowski, Stefan Szczyrbak, Andrzej Ryłko, Jerzy Brudny, Ludwik Szczerbik. Przed wyborem pierwszego Prezesa Spółdzielni, funkcje kierownicze pełnili Przewodniczący Zarządu Spółdzielni. Obecnie, funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni pełni Pan Roman Miśkowiec, Zastępcą Prezesa Zarządu a zarazem Głównym Księgowym jest Pani Anna Kasiarz, funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu pełni również Pani Ewa Bernatowska.Stare zdjęcie Kalwarii Zebrzydowskiej


  Zasłużeni dla Spółdzielni działacze, to m.in.: Biela Stefania, Faber Stefan, Gębala Maria, Grajny Edward, Jamróz Edmund, Kowalczyk Tadeusz, Królikowski Stanisław, Sternal Teresa, Warmuz Józef.


  1 „Kronika Spółdzielni”, Kalwaria Zabrzydowska 1971 r. (Kronika Spółdzielni założona w 1971 r. z inicjatywy Członków Zarządu, Przewodniczącego Rady Zakładowej, Głównego Księgowego).

  Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) jak i plików cookies podmiotów zewnętrznych - facebook (third party cookies) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

  Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

  X
  Copyright ©2016 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kalwarii Zebrzydowskiej
  Wszystkie prawa zastrzeżone