ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Rynek 34, 34 -130 Kalwaria Zebrzydowska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000174545, NIP: 551-000-72-39, REGON: 000355507 informuje, iż: • od dnia 25.05.2018 r. Spółdzielnia wprowadziła i stosuje politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodną ze standardami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).


 • W przypadku pytań lub wniosków w ww sprawie, prosimy o kontakt z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH (patrz zakładka: kontakt). • KLAUZULA INFORMACYJNA


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danym osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [...] (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) zwanego dalej RODO, informuję, że:


 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Rynek 34, 34 - 130 Kalwaria Zebrzydowska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000174545, NIP: 551-000-72-39, REGON: 000355507 (dalej: Spółdzielnia);


 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków, wynikających(i w zakresie) z zawartych ze Spółdzielnia umów / udziału w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a - c RODO, ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy. • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Spółdzielnia.


 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji z nią związanej lub z niej wynikającej, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami / obecnego lub (w przypadku wyrażenia zgody) przyszłych procesów rekrutacji;


 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani dotyczących, narusza przepisy RODO;


 • w przypadku żądania podania przez Pana / Panią danych osobowych ich podanie jest konieczne dla realizacji umowy; ich nieprzekazanie może uniemożliwić realizację zawartej umowy lub związanych z nią zobowiązań, w przypadku procesów rekrutacji podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nie przekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa / realizacji procesu rekrutacji.

 • Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) jak i plików cookies podmiotów zewnętrznych - facebook (third party cookies) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

  Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

  X
  Copyright ©2016 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kalwarii Zebrzydowskiej
  Wszystkie prawa zastrzeżone